Tweede Wereldoorlog: jodenvervolging

De Jodenvervolging in Nederland heeft diepe sporen achtergelaten. De rol van de politie, de marechaussee, de verschillende overheden en de Nederlandse spoorwegen is op z’n minst dubieus te noemen. Nederland heeft verhoudingsgewijs de meeste Joodse slachtoffers te betreuren. Na afloop van de oorlog bleef de overheid ook angstvallig afwezig. De teruggekeerde joden werden letterlijk aan hun lot over gelaten.
Museum gewijd aan "geheim dorp" – Twentse Krant 3 juni 1993
Mijn naam is Horn en ik ben Jood – Twentse Krant 2 april 1994
Anti semitisme bij regering in WO-II – Twentse Krant 3 maart 1993
Terug naar verleden van antisemitisme – Twentse Krant 3 mei 1995
Geboortegrond – TV1 3 maart 1994
Hitlers Judenpass komt uit Zwitserse koker – Twentse Krant 10 november 1994
Nieuwe maatregelen tegen Joden – Twentse Krant 1 april 1995
Sterren hielden textielarbeiders op de been – Twentse Krant datum onbekend
Vervolgingen – bron onbekend
Extra editie "Het Joodsche Weekblad" – 10 juli 1942
 
U kunt deze artikelen gratis downloaden. De komende maanden worden hier nog honderden artikelen geplaatst. Dit is niet mogelijk zonder financiële steun. Ik vraag u dan ook een financiële bijdrage te doneren. Het rekeningnummer is NL42RABO0169121224 t.n.v. JGT Damhuis o.v.v. WO-II kranten.
Share our website