Tweede Wereldoorlog: Kunst

Kunst tijdens de bezetting was geoorloogd mits het aan de nazi-normen voldeed. Kunst van niet Arische mensen, zoals Joden, zigeuners en andere ‘unerwunschten’ was verboden. De nazi’s beheersten de kunst van de propaganda, hoewel dit niet als ‘kunst’ kan worden aangemerkt. Echter, de Duitse filmindustrie was haar tijd al ver vooruit. Alleen jammer dat het voor de verkeerde doeleinden werd ingezet.
Rel rond expositie oorlogsbuit in Moskou – Twentse Krant 1 maart 1995
Bezetter deed wat de musici graag wilden – Twentse Krant 6 november 1993
 
U kunt deze artikelen gratis downloaden. De komende maanden worden hier nog honderden artikelen geplaatst. Dit is niet mogelijk zonder financiële steun. Ik vraag u dan ook een financiële bijdrage te doneren. Het rekeningnummer is NL42RABO0169121224 t.n.v. JGT Damhuis o.v.v. WO-II kranten.
 
Share our website