Opkomst en ondergang van Dresden

Aan het einde van de oorlog bombardeerden de geallieerden de Duitse steden onophoudelijk. Vooral Berlijn was een bijna dagelijks doelwit. Doel was om de Duitse bevolking murw te beuken zodat ze zich zouden gaan verzetten tegen de nazi's. De Engelse commandant van de luchtmacht, Sir Arthur 'bomber' Harris wilde de oorlog bespoedigen en de Russen tegemoetkomen door terreurbombardementen. Dresden werd hiervan een groot slachtoffer. Op 9 februari 1995 zond de Duitse ARD deze documentaire uit. 

Dresden werd ook wel het Florence aan de Elbe genoemd. De stad hoopte ongeschonden uit de oorlog te komen. Het was ook geen militaire stad en daarom was de luchtverdediging vrij gering. Wel zaten er honderdduizenden vluchtelingen in de stad. Daarnaast was Dresden een belangrijk spoorwegknooppunt. Maar het had geen militaire betekenis. Toch wilde Harris de stad in de as leggen. Gedurende twee dagen bestookten de Engelsen en Amerikanen de stad met als gevolg vele duizenden doden. De na-oorlogse schattingen lopen uiteen van 20.000 tot 200.000. Dat laatste getal is vrij aannemelijk omdat er vele vluchtelingen in de stad waren. Bovendien zorgde de enorme vuurstorm voor een alles verzengende hitte. De ZDF zond op 12 februari 1995 de documentaire 'Dresden, Fall und Aufstief einer stadt' uit. 
Share our website